Témata pro čtení

Ke čtení můžeme přistoupit s jakýmkoli aktuálním tématem, problémem či situací, která pro vás vyvstala jako podstatná. Zde však nabízím několik obecných témat, která jsou klíčová pro každého z nás.

Vnitřní muž – Vnitřní žena

Každý jsme, jakožto narození z genů otce i matky, nositeli mužských i ženských kvalit. Často však s těmito rozdílnými kvalitami nejsme vědomě v kontaktu a proto s některými vlastnostmi bojujeme, odmítáme je nebo se touto dualitou cítíme zmateni. Rozpoznání vnitřní duality mužského a ženského jako vzájemně se doplňujících složek nám otevírá cestu ke svobodě a vnitřní síle.

Energy reading vám pomůže zmapovat jaké jsou vaše zdrojové mužské a ženské kvality. Problematičtější ovšem bývá jejich vztah. Můžete třeba zjistit, že váš vnitřní muž je systematik, který je spokojen, pokud má všechno naplánované a spočítané. Vaše vnitřní žena však třeba jeho úsilí o organizaci neustále bojkotuje. Anebo zjistíte, že žijete jenom jednu z těchto složek a jiná vaše část je potlačena a hluboce nešťastná. Čtení vám pak může pomoct obrátit pozornost i k tomu chybějícímu a rozvíjet se celistvěji.

Možným tématem jsou partnerské vztahy, které obvykle zrcadlí náš vnitřní vztah mezi ženskou a mužskou kvalitou. Za partnera si vybíráme toho, kdo zrcadlí našeho vnitřního muže, či vnitřní ženu. Najednou zjistíte, že všechny konflikty, které ve skutečném vnějším vztahu máte, jsou odrazem konfliktu mužských a ženských energií uvnitř. Proto je toto čtení velice přínosné i pro vztahová témata.


 

Vnitřní dítě

Jako dospělí si můžeme říkat, že naše dětství bylo v pořádku a necítíme se být pod vlivem jakýchkoli traumat. To je však pohled dospělého. Dítě cítí a vnímá svět odlišně, protože dítě je závislé, má omezené volby a možnosti vyjádření. Rozhodnutí, které jako malé děti uděláme, si s sebou bereme do našich dospělých životů, ale k jejich původu už nemáme přístup. Možná jste udělali rozhodnutí být silní, nebrečet a nikoho nepotřebovat. Možná jste se vzdali možnosti dosáhnout toho, co byste chtěli. A možná nedostatek blízkosti a péče dospělých rodičů neustále kompenzujete ve svém partnerském vztahu.

Naše dětské motivy se vždycky projevují ve vztahu k našim nejbližším, obzvláště vůči partnerovi či partnerce. Chtěli bychom hezký naplňující a vyrovnaný partnerský život, ocitáme se však v situacích, kdy se vztahová dynamika podobá spíše vztahu matka-syn, či otec-dcera a kupodivu pak ani sexuální život páru nemůže fungovat.

Čtení vnitřního dítěte nám umožní podívat se na základní dětská témata a rozhodnutí, které jsme v raném dětství udělali. Umožní nám rozpoznat situace, kdy se hroutíme a potřebujeme se o své vnitřní dítě postarat a nevyžadovat to od někoho zvenčí. Poznání toho, co naše vnitřní dítě potřebuje, nám umožňuje ozdravit vlastní život i naše partnerské vztahy.


 

Proč si nemůžu najít partnera / partnerku?

Nejenom ženy pořád řeší jak, kde a kdy už najdou toho pravého. Tato otázka je skvělým východiskem pro čtení, nicméně se mi ještě nikdy nestalo, že by byl pes zakopaný skutečně ve vztahovém tématu. Důvody proč nevidíme toho pravého, mají obrovskou varietu. Některé ženy řeší potřebu vztahu, ale nejsou ochotné jít do skutečné emocionální intimity a zranitelnosti, bez kterých prostě hluboký vztah navázat nelze. Jiné ženy mají tak silně vyvinutý ideál, že všechny reálné muže přehlížejí, protože se s představovaným ideálem vůbec nemůžou srovnávat. Jindy je zase problém v tom, že vztahy nelze řešit, dokud máme nezpracovaná základní témata – třeba neschopnost se o sebe postarat. Tehdy se potřebujeme zaměřit třeba na schopnost udržet energii, vhodně jíst a až když se situace stabilizuje, můžeme se posunout k vztahovému tématu.

 


Co mám dělat?

Dalším dobrým tématem pro čtení je otázka, jakou práci máte dělat. Můžete být v jakémkoli stádiu pracovního procesu. Třeba jste zaměstnaní a vaše práce vás dlouhodobě neuspokojuje. Nebo oscilujete mezi různými možnostmi a nemůžete se rozhodnout. Anebo už dlouho neděláte nic a není zřejmé, jakým směrem se dále ubírat.

V takovém případě může být pro vás zajímavé čtení vašich vnitřních kvalit a darů, které vás zorientuje v tom, jaké činnosti jsou pro vás zdrojové, fungují lehce a bez úsilí a vy v nich nacházíte radost. Ve čtení se můžete spojit s kvalitami, které pak ve svém životě rozpoznáte. Někdy taky můžete vidět konkrétní aktivity, které jste již třeba dělali, ale z nějakých důvodů jste je opustili a ony se pořád hlásí o vaši pozornost. Někdy ani nejde o to, co dělat, ale o to, že se bojíte dělat to, co chcete nebo vidíte příliš mnoho překážek anebo se různé možnosti zaměření zdají být neslučitelné a vy nejste ochotni udělat krok a něčeho se vzdát.

Čtení vašich zdrojových kvalit a darů vám umožní spojit se s tím, co je pro vás nejlepší a to umožní, abyste si i ve vnějším světě přitáhli práci, která vám umožní tyto kvality realizovat. Někdy čtení vede spíše k tomu, že to, co chcete dělat, už dávno víte, potřebujete se však podívat na vedlejší témata, která vám brání jít do toho naplno.


Kde bydlet?