VNÍMÁNÍ ZE SRDCE vs. ZE TŘETÍHO OKA

Energii můžeme vnímat všichni a používáme k tomu různé smysly. Schopnost, která vychází z rozvinutých schopností třetího oka, bývá často označovaná jako jasnozřivost. Jiný způsob vnímání vychází z rozvinutých schopností srdeční čakry a kvality soucitu – to je případ meditativní metody čtení energie. Jaký je v tom rozdíl? A co nám skutečně pomáhá?

Typickými technikami využívajícími rozvinuté schopnosti třetího oka, jsou channeling – zprostředkování poselství od jiných bytostí a věštění – předvídání budoucnosti. Taky možná kolem sebe máte lidi, kteří prostě „vidí“, „cítí“ nebo „vědí“ jak věci doopravdy jsou a řeknou vám je na počkání i bez vyžádání. Informace tohoto typu možná uspokojí naší zvědavost a zdánlivě zmenšují nevědění, kterému po celý život čelíme. Přináší nám ale něco?

Foto srdce okoČtení energie používá taky rozvinuté schopnosti třetího oka, no kontakt s klientem je zakotvený v rozšířeném poli srdeční čakry. S tímto způsobem komunikace máme každý jistou zkušenost. Naladění na druhého ze srdce se podobá stavu zamilovanosti, kdy s milovaným/milovanou můžeme komunikovat i zcela beze slov, víme i na dálku, co se druhému děje a máme třeba i stejné nápady. Čtení energie pracuje záměrně s tímto přirozeným jevem, který v rámci metody nazýváme synchronicita srdce.

Zde je několik bodů, kde vnímám rozdíl mezi čtením ze srdce a ze třetího oka, či už to někdo dělá mimoděk v životě anebo profesionálně.

1. Laskavost srdce vs. nezaujatost třetího oka

Srdce je místem lásky, soucitu a taky transformace, která přichází pouze skrze přijetí. Srdce dokáže díky svým zdrojům vyléčit a proměnit i největší bolesti, které v životě máme. Není přitom potřeba nic speciálního dělat, pouze se na srdce naladit. Oproti tomu je třetí oko místem jasného uvědomění a hlavním nástrojem rozpoznání struktur a vzorců vlastního chování. Je chladné až nemilosrdné jako ostré světlo, pod kterým mnohé věci nevypadají hezky. Vnímání druhého ze srdce je podporující a přijímající. Vnímání ze třetího oka je nezaujaté, objektivní.

2. Rentgen vs. vztah důvěry

Když někdo sděluje informace pouze ze třetího oka jako např. u channelingu, jakoby sám osobně nebyl v situaci přítomen, slouží pouze jako médium. Proto ani nemůže s klientem tvořit vztah. Čtení ze třetího oka taky vytváří dojem, že někdo ví všechno o klientovi, zatímco klient si těchto informací není vědom. Taková situace nese v sobě velké riziko zneužití a manipulace. Oproti tomu se čtenář ze srdce na klienta ladí a jakékoli informace, které k němu přicházejí, vycházejí ze vztahového pole. Čtenář není žádný rentgen, který by se díky speciálním schopnostem o klientovi vše dozvěděl. Vnímá obranu klienta, nijak přes ni neproniká a dostává se k informacím pouze tehdy, pokud je tomu klient otevřen. Taky se rozhoduje, jestli a jakým způsobem sděluje své vněmy, aby byli pro klienta podpůrné a umožnili mu posunout se dál.

3. Budoucnost a senzace vs. rozvoj uvědomění a přijetí sebe sama

Informace o budoucnosti, která nás čeká anebo spousta sdělení od jiných channelovaných bytostí, můžou být pro nás oslabující, zraňující, senzační anebo taky úplně irelevantní. Pokud tyto informace nejsou přivedené do vztahu k osobnímu příběhu a potenciálu přítomného okamžiku, jsou jakoby z jiné planety a nijak nám nepomáhají. Čtenář energie ze srdce sděluje klientovi obrazy, pocity anebo informace, které přicházejí z jeho energetického pole. Většinou jde o vněmy z dětství, z kolektivního pole, ve kterém člověk žije anebo z hlubších struktur rodinné linie. Klient se s nimi může snadno spojit, rozpoznává je v sobě, čím se taky posiluje uvědomění, které sám o sobě má. Přítomnost druhého, který klienta přijímá a podporuje takového jaký je, přináší klientovi více soucitu a trpělivosti samého se sebou.

Když to trochu přeženu, dalo by se říct, že ze třetího oka můžeme sdělovat „jak něco je“ a „jak je to pravda“ bez ohledu na to, co to s dotyčným udělá nebo jestli vůbec je ta informace pro něj přínosná. Ze srdce zase komunikujeme to, co klienta nejvíce podpoří a posune, i kdybychom nesdělovali všechno. Čtení energie ze srdcové synchronicity nedělá rentgenový snímek člověka, ale facilituje energetickou proměnu, kterou potřebujeme projít, abychom se cítili lépe a celistvěji.