Úvod

Vnímáte toho více, než si myslíte

Milena Yasmin Fridmanová

Základem mé práce je metoda energy reading a rozvíjení kvality vnímání – vnějšího i vnitřního. Všichni vnímáme povahu míst, lidí i situací, své vjemy si ale málo uvědomujeme. Jsou totiž často ovlivňované rozumem a interpretované tak, aby neprotiřečili tomu, co už víme.

Citlivé vnímání všemi smysly vám umožní získat nové perspektivy. Vrhá světlo do zatuchlých vod vědomí a přináší posun, úlevu a inspiraci. Někdy nám pomáhá i pouhé zjištění „o co jde“ a zbavení se iluzí, ve kterých jsme zapleteni.

Nabízím individuální a párová sezení, kde vás mohu provést zkoumáním tématu, které pro vás představuje obtíž, nejasnost či potenciál růstu. Nejraději vás ale metodu energy reading  naučím. Proto pořádám pravidelné večerní a víkendové kurzy, abyste se sami mohli stát  „čtenáři“ svého vnitřního a vnějšího světa.

Mé kurzy jsou zaměřené na získání orientace v každodenním životě. Pokud lépe a přesněji vnímáte, umíte dělat dobrá rozhodnutí a jednat prospěšně vůči sobě i svému okolí.