O mně

Ja_nove foto_SO_33x370

Mé zkušenosti pocházejí z třech různých oblastí: meditace, myšlení a podnikání. Někdy se zdá, že se myšlení a nemyšlení, jednání a nejednání vzájemně vylučují, jsem však přesvědčena, že se nám může dobře dařit pouze tehdy, nacházíme-li mezi nimi soulad a rovnováhu.

Studovala jsem filosofii a divadlo. Po studiích mě velmi oslovila meditace vipassana, od které jsem se dostala k aktivním OSHO meditacím a OSHO Energy Counselingu. Dlouhodobě jsem působila na akademické půdě Karlovy univerzity a učila jsem na DAMU v Praze. V současnosti se nejvíce věnuji své firmě StartOnline zaměřené na hodnotový marketing.

Energy reading je dosud tím nejcennějším, co jsem se naučila. Adekvátní vnímání reality je tím nejdůležitějším východiskem pro naše rozhodování a jednání a proto je východiskem všech mých aktivit.

Pracuji s klienty individuálně, vedu kurzy zaměřené na rozvoj vnímání a  prakticky využívám energy reading ve své firmě.

 

 

Jak jsem se dostala k energy readingu? 

Když jsem se rozhodovala o studiu, volila jsem filosofii a divadlo, protože se mi zdálo, že svým způsobem zachycují cosi pravdivého o životě. Jako knihomol od předškolního věku jsem přečetla obrovské množství knih všeho druhu, až jsem ve svých 27 letech narazila v knihách o Anastasii na fascinující představu, že je možné číst přímo z „knihy přírody“. Chtěla jsem to umět také, ale tehdy jsem to považovala za nemožné.

Ze stejného zájmu o pravdu jsem před 11ti lety začala meditovat. Díky vipassaně meditaci jsem začala zkoumat vlastní mysl a nacházet v životě pauzy mezi naučenými a automatizovanými úkony a reakcemi. O něco později jsem se dostala k aktivním meditacím, katarzním technikám a tanci, které po mnoha a mnoha letech sezení nad knihami a ve vipassaně začali uvolňovat i moje tělo a emoce.

Metoda energy reading pochází z východní mystické tradice. Naučila jsem se ji od Oshovy žačky německého původu Ma Prem Sugandho. Vychází z dobré znalosti anatomie čakrového systému. K této tradici jsem přistoupila z mého akademického zázemí a také z mnohaleté zkušenosti s tvořivými technikami a vlastní meditační zkušeností.

Energy reading pro mě představuje kontakt s pravdivou povahou skutečnosti, s pravdivým příběhem našeho života (životů), setkáním s jinak nezachytitelným působením, které na nás věci kolem nás mají. Pustila jsem se do něj se stejným zanícením, s jakým jsem kdysi četla knihy – čtu všechno, co mě zaujme a učím se a učím číst i jiné – konečně – přímo u zdroje.