Individuální čtení

Čtení vám může poskytnout jednorázový vhled do problematické situace ve vašem životě, ale může se stát i dlouhodobým společníkem, který vám umožní poznávat sebe sama.

Čtení se může soustředit na konkrétní téma, či problém, jako např. co vás vyčerpává, jaká práce by pro vás byla ta nejlepší, jak najít  partnera, proč se ve vašich vztazích vždycky něco pokazí apod. I když se začne například u hádky s partnerem či nadřízeným, vede čtení zpravidla k hlubším souvislostem, ve kterých pravděpodobně rozpoznáte situace a vzorce, s nimiž jste se v životě potkali již několikrát a které se v dané události pouze znovu sehrávají.

Nejsem věštkyně a neřeknu vám, jestli máte zůstat se svým partnerem/partnerkou, nebo jestli investovat peníze do konkrétního byznysu. Nicméně z mé zkušenosti je i zakázka na čtení „mám zůstat se svým partnerem?“ velmi zajímavá jako podnět podívat se na svá vztahová témata a na to, proč vůbec tuto otázku řešíte. Stejně zajímavý je podnět podívat se na váš vztah k penězům, který se určitě odrazí v úspěchu či neúspěchu vašich investičních záměrů. Zkrátka, jakékoli téma, které vás pálí, je pro čtení dobrým východiskem.

Čtení doporučuji, pokud chcete získat hlubší vhled do důvodů proč se něco děje, proč se situace opakují, nebo chcete zjistit, co vězí za životními pocity, které vnímáte jako charakteristické pro vaši osobnost. Díky čtení si můžete ujasnit, jaký typ energetického systému jste a jaké jsou vaše potřeby a místa k opečování. Velice podpůrné a orientující je čtení vašich zdrojových kvalit a talentů. Velmi inspirativní je čtení mužské a ženské polarity, která se zpravidla odráží ve všech oblastech života. Čtení může vést také do vaší rodové linie, k odhalování vlivu nevědomých kolektivních struktur na váš život, nebo k příběhům z vašich minulých životů.

Pro ty, kteří potřebují terapeutické vedení, může být čtení dobrým začátkem a nasměrováním k typu terapie, která si s daným tématem umí nejlépe poradit.

——————————————–

Cena

  • Individuální čtení – 800 Kč / 30 EUR / 1 hod., zaplatíte podle délky sezení
  • Párové čtení (partnerů, přátel, rodinných příslušníků) – 900 Kč / 35 EUR / 1 hod. – zaplatíte podle délky sezení

Obvyklá délka sezení je 1,5 hodiny. Podle potřeb lze sezení zkrátit i prodloužit.