Diagnostika čaker

Diagnostika čaker je série 7 čtení, která zahrnuje čtení všech sedmi čaker a úvodní čtení mužské a ženské polarity. Intenzivní sled čtení vede k zmapování vašeho energetického systému, základních motivů a jejich souvislostí s aktuálním děním ve vašem životě.

Energy reading vychází z přesné znalosti anatomie čakrového systému. Diagnostika čaker se orientuje na zmapování vašeho systému podle této anatomie. Čtení jednotlivých čaker obvykle na sebe navazují a ukazují na komplexnější témata vašeho systému i na kompenzační mechanismy, které si systém ve svém vývoji vytvořil. Sezení začínáme u čtení mužské a ženské polarity a pokračujeme od první čakry až po sedmou, od vašich nohou až do oblasti hlavy. Komplexní diagnostika umožňuje vnitřní vhled do vlastního energetického systému, své momentální situace a předestření si témat k další práci.

„Výsledkem“ tohoto procesu může být, že si ujasníte, jaká máte v životě témata a jak spolu souvisí, že se lépe zorientujete ve vašich zdrojích a potřebách, nebo že se pouze ujistíte v tom, co už víte a umožní vám to s plnou důvěrou se odevzdat vaši intuici. Z mé zkušenosti však tento proces může být velmi intenzivní a transformační, jelikož energetický systém člověka zcela přirozeně využívá bezpečného prostředí při čtení k přenastavení a krokům, které ho uvádějí do lepší energetické rovnováhy. Intenzivní sled čtení také vede k tomu, že se naučíte snadněji spojovat se svými vnitřními prožitky a obrazy sami.

Pokud chcete projít diagnostikou čaker, je nutné, abychom byli schopni naplánovat sezení v rozestupech maximálně 2 týdnů. Delší interval neumožňuje udržet kontinuitu témat.

Podívejte se jak čtení probíhá a kolik stojí
Ozvěte se a domluvte si se mnou setkání.