Párové čtení

U párového čtení se zaměřuji na zkoumání vztahu mezi dvěma lidmi, například partnery, kamarády, nebo rodinnými příslušníky. Párové čtení umožňuje lépe se zkontaktovat se zdrojovými místy vztahu a také otevřít prostor pro prohloubení a posunutí vztahu v jeho problematických místech.

Tak jako u individuálního čtení platí, že jakákoli situace nebo otázka je dobrým východiskem pro vstup do společného pole. Stejně přínosné může být čtení bez jakéhokoli zadání a zaměření se na zmapování energetických svazků a témat, které sebou každý vztah přináší. Párové čtení vnímám hlavně jako možnost hlubšího vzájemného propojení, porozumění a přijetí a také jako možnost růstu a objevování nových rovin vztahu.

U čtení partnerského vztahu je velmi přínosné podívat se v srdečním poli na vlastní vztahová témata, která se ve vztahu odráží a na témata toho druhého, což umožní oběma vnést více vědomí a přijetí do třecích míst, kde opakovaně vznikají problémy, nebo kde energie ve vztahu neproudí. Příkladem může být, když se setkají partneři, kde jeden má závislostní vztahový vzorec a má malou kapacitu dát tomu druhému prostor, zatímco druhý potřebuje hodně prostoru pro sebe a setkání s druhým v něm vyvolává témata manipulace a nepřijetí. Porozumění hlubším příčinám chování a jejich přijetí umožňuje přestat se identifikovat se zraňujícím vzorcem, poskytnout si větší podporu a být všímavější v momentech, kdy ke konfliktním situacím dochází.

——————————

Cena

  • Individuální čtení – 800 Kč / 30 EUR / 1 hod., zaplatíte podle délky sezení
  • Párové čtení (partnerů, přátel, rodinných příslušníků) – 900 Kč / 35 EUR / 1 hod. – zaplatíte podle délky sezení

Obvyklá délka sezení je 1,5 hodiny. Podle potřeb lze sezení zkrátit i prodloužit.