Osho kundalini meditace

Osho kundalini meditace patří k nejznámějším Osho meditacím. Je hluboce uvolňující a proto se obvykle dělá večer, za soumraku. Párovou meditací, která se v Osho centrech dělá zase ráno, je Osho dynamická meditace. Kundalini meditace je skvělá na odreagování se a oproštění od starostí. Výborně poslouží i tehdy, když cítíte, že energie ve vašem životě vázne, jste unavení a neumíte se pohnout z místa.

Jako u všech ostatních Osho meditací potřebujete pro provádění této meditace instrukce a hudbu, která byla k tomuto procesu navržena. Kromě Oshovy původní hudby, kterou nahrál Deuter, existuje ke kundalini meditaci i novější verze hudby, kterou vytvořil Veeresh, žák Osha a zakladatel Humaniversity. Proto někdy narazíte i na název Veeresh kundalini meditace. Instrukce k oběma verzím kundalini meditace jsou stejné. Vereshova hudba je o cosi modernější a oslavnější.

Instrukce k Osho kundalini meditaci

Meditace trvá 60 minut a má 4 fáze.

1. fáze: Třesení (15 min.)

Uvolněte se a nechce své tělo třást. Pociťujte energii stoupající nahoru od chodidel. Staňte se třesením. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.

2. fáze: Tanec (15 min.)

Tančete … jakkoli to cítíte a nechte celé tělo pohybovat se tak, jak samo chce. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.

3. fáze: Pozorování (15 min.)

Zavřete oči a zůstaňte v klidu. Můžete sedět nebo stát. Pozorujte a buďte svědkem všeho, co se děje uvnitř a venku.

4. fáze: Relaxace (15 min.)

Nechte oči zavřené, lehněte si a zůstaňte v klidu.

——————————–

Instrukce k této meditaci jsou převzaté z www.osho.com.

Hudbu k Osho kundalini meditaci si můžete zakoupit nebo stáhnout do iTunes na stránkách New Earth Records, kde najdete i ukázky ke všem fázím meditace.

Pokud si ji před zakoupením chcete nejdříve vyzkoušet, zkuste ji najít na ulozto.cz s výrazem osho kundalini, obvykle je tam ke stažení hned několik verzí.

 

Interpretace k meditaci

osho kundalini meditaceOsho kundalini meditaci si vždycky ráda udělám a používám ji i na kurzech energy readingu. Já sama ji volím obvykle tehdy, když cítím, že jsem přepjatá, rozvířená, hlavou se mi honí tisíce věcí a potřebuji zklidnit, uvolnit a nechat usadit rozvířený prach. Na mých večerních kurzech plní funkci přeladění se ze dne plného úkolů a z hlavy plné myšlenek do receptivního stavu, kdy jsme schopni vnímat. Občas používám její zkrácenou verzi. I 20 minut vás dokáže proměnit a navrátit k sobě samým.

Na intenzivních seminářích mnoha učitelů se s touto meditací také můžete setkat. Dokáže dotáhnout načaté procesy a zaintegrovat nové energetické struktury, které jste si v cvičeních osvojili. Moc ji doporučuji dělat po jakékoli intenzivnější práci na osobním rozvoji. Umožní vám začlenit nové kvality a vzorce do vašeho systému, uhladit kolize, které po změnách v systému vznikají a rychle obnovit jeho stabilitu na nové úrovni.

K fázi třesení

Třesení je velmi uvolňující přirozená reakce těla na stres a napětí. Když je třesení intenzivnější, uvolňujete svalové napětí a ztuhnuté části těla. Když se jenom nepatrně chvějete, rozvibrujete tím jemnější části svého já, uvolníte emoce a umožníte energii proudit. Osho říká:

„Nechte své tělo chvět a třást. Třesení znamená nechat energii roztát, kdekoli je ztuhnutá a potlačená. Pokud necháte své tělo třást se správným způsobem po dobu 15 minut, všechna potlačená energie se začne projevovat a proudit.“

V instrukcích i poznámkách k meditaci zdůrazňuje, že třesení nemáme aktivně dělat, nýbrž ho pouze umožnit, přijmout a nakonec se „stát třesením“.

„Vaše zkamenělé bytí by se mělo otřást v samém základě tak, že se stane tekutým, fluidním, roztaje, bude proudit.“

Jak toho dosáhnout? Když začne hudba 1. fáze meditace, zkuste si opravdu počkat. Stoupněte si stabilně na celá chodidla a jemně ohněte kolena. Vyčkejte, až vás prostoupí hudba. Když v sobě pocítíte chvění, můžete ho malinko podpořit a zvětšit. Zkontrolujte si na začátku, jestli opravdu necháváte třást celé tělo. Třeba vaše hlava nebo čelist může být pořád napjatá.

K fázi tance

Tančit či hýbat se můžete jakkoli chcete. Tanec byste opět neměli řídit či vyrábět, ale nechat své tělo tančit, jak se mu právě líbí. Třeba vás i překvapí. Smyslem této fáze je rozvést uvolněnou energii do celého těla, užít si ji, oslavit danou chvíli.

Pokud děláte meditaci sami doma, je úplně jedno, jestli máte v prvních dvou fázích zavřené či otevřené oči. Pokud ji děláte ve skupině, doporučuji pro začátek oči spíše zavřít, či zavázat. Nebudete tak zbytečně řešit, jak tančí někdo jiný nebo jak asi u tance vypadáte.

Fáze pozorování

Třetí fázi meditace obvykle dělám v sedě. Důležité je, že se zde znovu objevuje pozorovatel, který si vlastně 15 min. prohlíží, co se po fázi třesení a tance děje. Všímejte si pochodů ve vašem těle, jak vámi proudí energie, jestli a nač myslíte, jak se cítíte, atd. Vše pouze zaznamenejte, označte a neulpívejte u žádného z podnětů.

Fáze relaxace

Nakonec v poslední fázi nechejte uvolnit i pozorovatele. Lehněte si na záda, udělejte si pohodlí a odpočívejte. Pokud usínáte, nevadí. Někdy musíme i usnout, abychom nestáli v cestě tomu, co se potřebuje dít. Odpočinek v této fázi může být velmi hluboký, obvykle vás vzbudí závěrečný gong.