Energy reading

Energy reading si můžete představit jako čtení knihy. Pouze vyměníte písmo na papíře za energický zápis, kterým se vyznačuje vše živé. Umožní vám správně vnímat povahu situací, dlouhodobých struktur chování, lidí, či míst. Je to komplexní způsob vnímání, který může odzrcadlit a ukázat o co jde. Není to žádná jasnozřivost, či šestý smysl, není to vrozená schopnost, která je většině nepřístupná. Řekněme, že schopnost číst „pole energie“ máme všichni, můžeme ji všichni rozvíjet a využívat záměrně.

Jak energy reading funguje?

Energy reading využívá vjemy všech smyslů a nesnaží se je racionálně uchopit a interpretovat. Vychází z naladění na srdce, které umožní zkoumanému opravdu naslouchat a přijímat ho se vším všudy. Třetí oko – vnitřní zrak pak umožňuje vnášet do čtení více jasnosti, vnitřních souvislostí a uvědomění.

Energy reading v zahradě Osho Shangri La
Energy reading v zahradě Osho Shangri La

Energy reading není ustálená metoda, využívají ho různé školy a tradice. Já jsem se ho učila jako diagnostickou část tréninku OSHO Energy Counseling s Ma Prem Sugandho. Jenomže bez mnoha dalších výcviků a seminářů a především bez meditační praxe by to nešlo. K orientaci ve vnitřním světě využívám anatomii 7-čakrového systému, pocházející z Indie a popsané před 4000 lety. Tento systém je podle mě kompatibilní se západní psychologií i našim běžným rozuměním.

 

K čemu je energy reading dobrý?

Pomáhá při řešení obtížných vztahových, pracovních, či životních situací. Účinně podporuje změnu opakujících se nebo dlouhodobých vzorců chování zakotvených hlouběji v našem energetickém systému, v rodinné linii, minulých životech či v kolektivním nevědomí. Energy reading přináší hlubší porozumění a vhled do našich návyků, zranění a podmínění, skutečným momentem změny je pak jejich láskyplné přijetí. Uvědomění a přijímání jsou dva kroky, které nám otevírají možnost posunout se dále, vyjít z bludného kruhu, dostat se do rovnováhy, porozumět si a žít svůj život v souladu se sebou.

Z mé zkušenosti slouží energy reading především k orientaci a to je to nejdůležitější k tomu, abychom se mohli rozhodovat a dobře jednat. Jednoduše řečeno potřebujeme ty správné vstupy, abychom uměli dělat správné výstupy. Energy reading se věnuje vnímání. Kladu si otázky jako:

  • Co vlastně vnímám
  • O co jde v této situaci
  • Co tu (skrytě) působí

Výstupem energy readingu je vhled a porozumění situaci, někdy i výrazný posun, který nelze vynutit. Pokud je potřeba pracovat na tématu systematicky v terapeutickém kontextu, doporučím vám metodu, která je pro daný typ problému vhodná a případně i terapeuta, který je pro vás vhodný.

Jak energy reading probíhá?

Energy reading připomíná řízenou meditaci. V tomto případě ale nenasloucháte žádným instrukcím, či výkladům toho, co já o vás vnímám. Je to spíše dialog, který spolu-řídíme, abychom se dostali k tomu, co vás zajímá. Po úvodním naladění s vámi sdílím své vjemy, které mají podobu konkrétních informací, obrazů či symbolů. Zjišťuji, jestli vám to něco říká a podle vaší zpětné vazby se energy reading dále vyvíjí.

Téma si domluvíme předem nebo do energy readingu můžeme vstoupit i bez zadání a nechat vyvstat to, co je pro váš systém právě podstatné.

Sezení obvykle probíhá bez přímého tělesného kontaktu, nicméně pro některá témata je využití dotyku vhodné. V takovém případě se domluvíme předem.

Sezení trvá 60 – 75 min.