Vyzkoušeli jste už Osho meditace?

Pod meditací si nejspíš představíte sezení v klidu s blaženým úsměvem na tváři. Osho meditace však vypadají častěji jako blázinec, kde se třesete, křičíte, dýcháte zvláštním způsobem, divoce tančíte apod. Sezení v tichu se vyskytuje jen v některých z nich.

osho meditace
V Osho meditacích se často využívá spontánní tanec.

Když jsem jednu z Osho meditací – Osho dynamickou meditaci – zažila poprvé, říkala jsem si, že je to fakt divné a nebudu to dělat. Sám Osho má k této meditaci vtip:

„Jednou se stalo, že dva psi sledovali dynamickou meditaci. Slyšel jsem, jak jeden říká druhému: Když tohle dělám já, dává mi můj pán tabletky proti červům.“

Osho meditace jsou ovšem mistrně udělané a mohou posloužit v různých situacích jako nic jiného. A tak je dlouhodobě dělám. Ti z vás, kteří Osho meditace zatím nepraktikují, si zde mohou přečíst, o co jde, jaké typy Osho meditací existují a k čemu jsou a třeba některé z nich i vyzkoušíte.

 

Co jsou Osho meditace

Duchovní učitel Osho
Duchovní učitel Osho

Označení „meditace“ je velmi mnohoznačné. Někdo si představí pozorování nádechu a výdechu, někdo relaxaci, jiný zase rozjímání, či rozhovor s bohem. Osho meditace je souhrnný pojem pro mnoho druhů meditací, které vytvořil duchovní učitel Osho se záměrem nabídnout co nejlepší nástroje duchovního poznání pro moderního člověka. Zkombinoval techniky z tradičních proudů budhismu, hinduismu, súfismu, ale i ze soudobých psychologických a psychoterapeutických postupů.

Předtím, než jsem se s Osho meditacemi seznámila, jsem měla 5-6 letou zkušenost s vipassanou – meditací všímavosti a vhledu. Jako mnozí jiní v dnešní době mám převážně sedavé zaměstnání, hodně myslím a když jsem se snažila před či po práci meditovat, zjišťovala jsem, že je to velice obtížné. Možná máte tu samou zkušenost. I v meditaci vám nadále hlavou běží věci, které potřebujete vyřešit a zařídit, možná se cítíte nepohodlně, že opět sedíte nebo třeba u meditace usínáte.

Proto jsou všechny meditace, které Osho vyvinul, aktivní. Vycházejí z poznání, že abychom dosáhli skutečné meditace – a tím myslí Osho stav nedělání a úplného ztišení mysli – musíme nejdřív uvolnit a zprůchodnit tělo, vyprázdnit přetíženou hlavu a ulevit svým zadrženým emocím. Pak se klid a pozorování dostaví přirozeně. Pokud chcete začít meditovat, může být tichá meditace v sedě tou nejkomplikovanější cestou ke zklidnění a navázání kontaktu se sebou samým.

Osho meditace v praxi

OSHO meditace jsou z pohledu zvenčí zvláštní. Využívají různé dechové techniky, běhání, třesení, skákání, katarzní metody k uvolnění emocí, rozličné typy aktivního i uvolněného pohybu, zpívání, broukání a podobně. Můžu vám zaručit, že obrázky, na kterých se někdo třese, bručí nebo ze všech sil buší do polštáře, nenajdete v časopisech s moderním životním stylem a nemají moc společného ani s moderní mindfulness. I když knih od Osha najdete v knihkupectvích pořád desítky a desítky, Osho meditace nejsou žádný mainstream.

Trvají obvykle jednu hodinu, mají více fází a jsou doprovázené hudbou vytvořenou speciálně pro daný proces. Takže pokud chcete některou z Osho meditací vyzkoušet, potřebujete hudbu a instrukce. Základní instrukce jsou zafixované a přesné. Najdete je třeba v Oshově Oranžové knize s meditačními technikami, v angličtině na oficiálním webu Osho.com a v češtině třeba na webu Oshovy žačky Ma Prem Sugandho. Níže najdete mé dvě oblíbené, které doporučuji vyzkoušet.

Pokud se s Osho meditacemi potkáte někde na workshopu, je možné, že je učitel využívá v konkrétním procesu a že k instrukcím přidá vlastní interpretaci. Já sama nejsem ve využívání Osho meditací nijak ortodoxní. Zapsané instrukce z oficiálního výcviku pro facilitátory Osho meditací znám, meditace však používám i ve zkrácených verzích, a nekontroluji, jestli se účastníci správně třesou. Považuji za důležité, aby si každý našel, co mu sedí a prospívá, a když to bude třeba Osho kundalini meditace zkrácená na 20 min., je to skvělé a ať to tak dělá.

Osho kundalini meditace

Nejznámější Osho meditace, které se v Osho centrech dělají ráno a večer jsou Osho dynamická meditace a Osho kundalini meditace. V posledních letech pozoruji trend, že se od používání dynamické meditace upouští, patrně kvůli její katarzní fázi. V 80-tých letech se věřilo, že katarze je dobrým způsobem uvolnění emocí a že přispívá k odblokování. Psychologický výzkum ovšem za poslední desetiletí pokročil a jedním z novějších poznatků o katarzi je především vysoká pravděpodobnost retraumatizace. Proto třeba já už dynamickou meditaci sama nepoužívám, ani ji neučím na kurzu meditace.

Osho meditace v Osho centru
Meditace v Osho International Meditation Resort.

Doma můžete snadno vyzkoušet Osho kundalini meditaci, která se obvykle dělá večer nebo ji můžete vyzkoušet i před spaním. Obsahuje fázi jemného třesení, tance, pozorování a relaxace. Tato meditace je hluboko zklidňující a uvolňující. Uvidíte, jak jinak se vám sedí a pozoruje dění poté, co jste rozhýbali a uvolnili své tělo. Zde najdete instrukce, interpretaci a hudbu k Osho kundalini meditaci >>

Další Osho meditace

Pokud vás Osho meditace zaujali, prozkoumejte jich více. Osho říká, že „správná metoda se sama ozve“. Říká:

„Já vám tady budu vykládat o metodách každý den. Vy je zkoušejte. Jen tak si s nimi pohrávejte – jděte domů a zkoušejte. … Vyberte si jednu metodu a hrajte si s ní nejméně tři dny. Jestliže vám to dodá pocit vzájemné spřízněnosti, jestliže budete mít dobrý pocit, že vám to vyhovuje, pak už k ní přistupujte zodpovědně.“

Každá OSHO meditace je vytvořená pro jiný proces, zapojuje jiné části těla a podpoří vás v jiném tématu. Zkusím uvést pár příkladů:

Mezi moje oblíbené Osho meditace patří OSHO Gourishankar meditace. Tato meditace je také uvolňující a zaměřená na propojení s intuicí a vnitřním viděním. Instrukce, hudbu a pár slov o gourishankar meditaci najdete zde >>

Pokud chcete podpořit práci na vizi a zaměření, posílit svoji cílevědomost, může vám pomoct OSHO Mandala meditace.

Pokud chcete zharmonizovat vaše vnitřní konflikty nebo polarity, vyzkoušejte OSHO Nadabrahma meditaci.

Pokud chcete uvolnit mysl, která je neustále zaměstnána a přetížená, zkuste OSHO Devavani meditaci.

Kompletní soupis Osho meditací najdete na www.osho.com.